สอน CODING ให้เข้าใจง่าย เพิ่มทักษะจำเป็นให้กับนักเรียนยุคใหม่

เรียน coding กับ Learn Education

สอน Coding เสริมสกิล พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สอนให้คิดและใช้เป็น รู้เท่าทันเทคโนโลยี  พร้อมบทเรียนที่เน้นกิจกรรมช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในทศตวรรษ 21 เรียนง่าย เข้าใจเร็ว ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย

 

Coding คืออะไร ทำไมต้อง Coding 

Coding ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่

Coding by LearnEducation มีอะไรบ้าง?

-ฝึกอบรมคุณครู (Training)

-คู่มือครู (Teacher’s manual)

-กิจกรรมในห้องเรียน (Activity Based Solution)

-หนังสือแบบฝึกหัด (Exercise Book)

-บทเรียนวีดีโอ (Video Solution)

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย

สรุปจุดเด่นวิชาการคำนวณ

  • มีการออกแบบเป็น Solution Design แบบ Gamification ด่านเกม

  • หลักสูตรเราเทียบเท่าต่างประเทศ สิงคโปร์ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี

  • มีการยกตัวอย่าง ให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กได้จริง

  • มีเทคนิคการจำโดยใช้ ตัวละครประจำหัวข้อการเรียนรู้ 4 หัวข้อ

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย

ไม่ต้องห่วงสถานการณ์ไหน ก็เรียนได้ ด้วยระบบการเรียนที่ตอบโจทย์ยุคสมัย อยู่ที่ไหนก็พร้อมเรียนได้เสมอ กับนวัตกรรมการเรียน ผ่าน Learn anywhere กับ Learn Education เอื้ออำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ให้การเรียนเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ ดาวน์โหลด application ผูเรียนก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก สบาย ประหยัดเวลา อีกขั้นขอนวัตกรรมการศึกษา จัดตารางเรียนได้เอง

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569