สอน Coding ไม่ใช่เรื่องยาก Learn Education ช่วยได้

หมดกังวลได้เลย! กับการสอน Coding เพราะ Coding จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป LearnEducation นำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณครูมีวิธีการสอนง่ายขึ้น และนักเรียนมีความเข้าใจและสนุกกับวิชาวิทยาการคำนวณ และยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เคยสงสัยไหม ทำไมวิชาคำนวณจึงมีความสำคัญ?

ด้วยความที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เน้นเรื่อง อุตสาหกรรม S CURVE หนึ่งในนั้นคือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นฐานสำคัญของทุกอุตสาหกรรม โดยวิทยาการคำนวณ “สอนให้เด็กคิดเป็น ใช้เป็น รู้เท่าทันเทคโนโลยี”

– สามารถคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ เป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

– รู้จักเทคนิคเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน และประยุกต์สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม

– รู้เท่าทันสื่อ ข่าวสาร อย่างปลอดภัย

ทำไมต้อง Coding จาก LearnEducation?

เราได้ทำการ Research การสอนวิชาวิทยาการคำนวณจากทั่วโลก เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมที่สุด โดย

1.เรียนรู้สนุก อัดแน่นด้วยคุฯภาพ หลักสูตรเทียบเท่าประเทศอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ เกาหลีใต้

2.เนื้อหาได้มาตรฐาน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

3.คุณครูผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องกังวล เรื่องความยุ่งยากในการใช้โปรแกรม เพราะมีการจัดอบรมผู้สอนก่อนใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจวิธีการสอนและสามารถสอนนักเรียนใช้งานระบบได้อย่างคล่องแคล่ว

ทั้งนี้ การฝึกอบรมครูผู้สอน นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณ พร้อมทีมงานคอยสนับสนุน และนอกจากนั้น

เรายังมี Group Line ที่พร้อมตอบปัญหา ไขข้อข้องใจให้กับคุณครูผู้ใช้โปรแกรมได้ตลอดเวลา

4.เรียนสนุกไม่กลัวเบื่อ ด้วยกิจกรรมเสริมในห้องเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรม จะเน้นความสนุกสนาน พร้อมบทเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อเพิ่มทักษะและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น จะมีตัวอย่างกิจกรรม ผ่าน QR Code ที่สามารถเห็นภาพตัวอย่างได้อย่างชัดเจน

Coding Learneducation มีอะไรบ้าง?

-ฝึกอบรมคุณครู (Training)

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณ พร้อมทีมงานสนับสนุนตลอดปีการศึกษา

-คู่มือครู (Teacher’s manual)

มีเนื้อหาที่อธิบายการสอนในบทอย่างละเอียด พร้อมกิจกรรมเสริม เทคนิคสร้างห้องเรียนที่ดีให้นักเรียน

ตัวชี้วัดพร้อมแผนการสอน ที่จะช่วยให้คุณครูออกแบบห้องเรียนได้ง่าย และเกิดประสิทธิภาพขั้นสูงสุด

มีวิธีการบริหารจัดการห้องเรียน โดยคุณครูสามารถทราบเส้นทาง และกระบวนการของนักเรียน ได้จาก Student Journey แบ่งเป็นหน่วยการเรียน เสมอืนจริง Midterm เตรียมสอบ Final พร้อมทั้งมีข้อสอบตามตัวชี้วัดท้ายบท

-บทเรียนวีดีโอ (Video Solutions)

เรียนวิทยาการคำนวณไปกับบทเรียนออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์สัดส่วน 1 คนต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ช่วยให้สามารถเรียนได้รวดเร็ว ตอบสนองตามความต้องการของตัวนักเรียน เนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

โดยวีดีโอ 1 คาบ รวม 30-35 นาที แบ่งเป็น 4 Part  ช่วยให้การเรียนไม่อยู่กับหน้าจอนานเกินไป

(Thinking ,Coding ,Data ,Digital Life)

-กิจกรรมในห้องเรียน (Activity Based Solution)

กิจกรรมที่ออกแบบให้ครูนำไปใช้กับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณอย่างสนุกสนาน

-หนังสือแบบฝึกหัด (Exercise Book)

แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะ และความเข้าใจพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดสำหรับครู

-ข้อสอบวัดประเมินผล (Test)

มีข้อสอบกลางภาค ปลายภาค

พร้อมบทเรียนเสริม เพื่อเตรียมสอบ

ดูกันชัดๆ สรุปจุดเด่น วิชาวิทยาการคำนวณ

– มีการออกแบบเป็น Solution Design แบบ Gamification ด่านเกม

-คุณภาพหลักสูตรที่อัดเเน่น เทียบเท่าประเทศชั้นนำ อเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ เกาหลีใต้

-มีการยกตัวอย่างให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

-มีเทคนิคการใช้ตัวละครประจำหัวข้อการเรียนรู้ 4 หัวข้อ

Thinking , Coding , Data , Digital Life

ตอบโจทย์ยุคสมัย อยู่ที่ไหนก็พร้อมเรียนได้เสมอ ด้วยนวัตกรรมการเรียน ผ่าน Learn anywhere กับ Learn Education

ตัดปัญหาการต้องเข้ามาเรียนเฉพาะที่ เพราะ Learn Education แก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการเรียน ผ่าน Learn anywhere เพียงแค่ ดาวน์โหลด application ผูเรียนก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก สบาย ประหยัดเวลา อีกขั้นขอนวัตกรรมการศึกษา จัดตารางเรียนได้เอง

สำหรับโรงเรียน หรือคุณครูที่สนใจ การเรียนรูปแบบ Blended Learning Solution สอบถามข้อมูล หรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

087-7909042 คุณทรงพล สถิตพรเทวัญ 

093-2929956 คุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์ 

085-9211947 คุณกฤษดา วราพรมงคลกุล 

หรือสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด ด้านล่างไว้ ทางเราขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม