หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป6 เล่ม1     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

เลข ISBN 978-616-8172-12-4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้น ประถมศึกษาปีที่6

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพร

จำนวนหน้า 188 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 340 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา