หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป6 เล่ม2     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียน 

เลข ISBN 978-616-8172-13-1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้น ประถมศึกษาปีที่6

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพร

จำนวนหน้า 226 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 395 กรัม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหา