กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดยเนื้อหาผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

MOE คือ หนังสือเรียนที่มากกว่าตัวอักษร ได้รับใบอนุญาต (อญ.) MOE หนังสือเรียน เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 สื่อเสริมออนไลน์จาก Learn Education ช่วยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น พิเศษ ปรับเพิ่ม Innovative ปลุกการเรียนรู้ที่มากกว่าในตำรา

เหมาะกับใคร?

  •  เหมาะกับทุกโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

คอร์สเรียน

  • เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

หนังสือ MOU

จุดเด่นหนังสือเรียน MOE ปรับเพิ่ม Innovative

✔️ QR code ภายในตำราเรียน
✔️ VDO สื่อเสริมความรู้ในตำรา สรุปเนื้อหา หรือ สอนสูตรลับ
✔️ แบบทดสอบออนไลน์ภายใน QR code ทำข้อสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความพร้อม
✔️ เฉลยแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ
✔️ ระบบTracking performance สำหรับคุณครู เข้าถึงข้อมูลการใช้งาน QR ของนักเรียนได้
✔️ ดูรายงานการเข้าดูวีดีโอ สื่อเสริมการสอนของนักเรียนได้
✔️ รายงานคะแนนการทำแบบทดสอบออนไลน์ของนักเรียน
✔️ กรอบความรู้ต่างๆภายในตำรา ที่เป็นเทคนิคการเรียนช่วยเสริมความรู้
✔️ เนื้อหา และ หลักสูตร มาตราฐานเทียบเท่าต่างประเทศ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

คิวอาร์โค้ด สื่อเสริมการเรียน

แสดงผลในรูปแบบ VDO และ แบบทดสอบออนไลน์

รายงานผลนักเรียนรายบุคคล

ระบบรายงานการใช้งานสื่อเสริมการเรียนพร้อมผลคะแนนของนักเรียน

หนังสือเรียน4สี

พร้อมการ์ตูนประกอบเพื่อความเข้าใจอย่างสวยงาม

เทคนิคการเรียน

สรุปองค์ความรู้เพื่อสร้างการจดจำและนำไปใช้

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

มาตราฐานเทียบเท่าต่างประเทศ

เนื้อหา และ หลักสูตร ออกแบบหลักสูตรตามกระบวนการเรียนการสอน (Pedogogy)

นักเรียน

  • หนังสือเรียน
  • QR Code สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
  • VDO เสริมสร้างความเข้าใจ
  • แบบทดสอบออนไลน์

ครู

  • คู่มือครู 
  • ระบบ Tracking Performance 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

โรงเรียน

ใช้สื่อที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การเรียน วิเคราะห์-วัดประสิทธิภาพได้ทั้งตัวครูผู้สอน และนักเรียน ประเมินศักยภาพ และนำไปพัฒนาต่อได้ เป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ใช้ Innovative ประยุกต์กับการเรียน

นักเรียน

การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ และตรงจุด ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประเมินตัวเองก่อนเรียน รู้คะแนนสอบทันทีที่ทำการวัดผล ระบบการใช้งานง่าย เข้าถึงได้เหมาะกับเด็กทุกระดับชั้น

ครู

สอนได้อย่างตรงจุด เนื้อหาตอบโจทย์ยุคสมัย ด้วยสื่อเสริมการสอนออนไลน์จาก Learn Education ช่วยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น

ประเมินผล-กระตุ้นผู้เรียนได้ด้วย
Tracking Performance ตรวจเช็คผู้เรียนเมื่อมีการเข้าใช้งานผ่านสื่อเสริมออนไลน์ภายในเล่ม
Teacher Report รายงานผลการใช้สื่อเสริมการเรียนภายในเล่มตามจริง เพื่อประเมินความของนักเรียน ทั้งแบบภาพรวมและรายบุคคล