ห้องแล็บเสมือนจริง สนุก เห็นภาพ ด้วย Lab for School จาก LearnEducation

Lab for School

วิทยาศาสตร์กับการทำ Lab การทดลองนั้น ถือเป็นของคู่กันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน และทำให้การเรียนเห็นภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยในหลายๆ โรงเรียนมีเวลาจำกัด อีกทั้งอุปกรณ์ทำการทดลองไม่ครบ จึงทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์อาจจะขาดการปฏิบัติการทำการทดลองไปได้ 

LearnEducation เล็งเห็นปัญหา พร้อมเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นกับ Lab for School ปรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุก ได้ทำการทดลองเสมือนอยู่ในห้องแล็บจริง สนุก เห็นภาพ เข้าใจง่าย

Lab for School

Lab For School (ห้องทดลองวิทยาศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่เน้นการทดลองโดยเฉพาะ อ้างอิงเนื้อหาสาระ มาจากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง พร้อมเก็งข้อสอบวัดระดับการศึกษาระดับชาติ ให้ผู้เรียนเห็นภาพการทดลอง เพิ่มการจดจำ เข้าใจเนื้อหาในทุกหน่วยสาระการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบได้ทุกสนาม

โดย Lab For School รวบรวม Lab ครบทั้ง 3 สาระ ครอบคุลมตัวชี้วัด หลักสูตรใหม่ 60

สาระที่ 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาระที่ 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 

สาระที่ 3  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

รวมทั้งหมด 38 Lab การทดลอง

หมดปัญหา เรื่องอุปกรณ์และสถานที่ของทางโรงเรียนมีไม่เพียงพอ เพราะ Lab For School รวมไว้ให้ครบจบในระบบการเรียนเดียว

Lab for School

Lab For School :  เรียนวิทย์ เน้นวิธีคิด เห็นผล ทดลองจริง

-เนื้อหาครบตรงตามสาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

-การทดลองเห็นภาพเข้าใจง่าย เหมือนนักเรียนได้ทำการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการ

-เสริมด้วย Pre-test และ Post-test เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน

-พร้อมทุกการทดสอบ เสริมเนื้อหาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติต่างๆ

-มีอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี ครบถ้วนโดยครูผู้สอนไม่เสียเวลาในการจัดเตรียม

-ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานเหมาะกับการทดลองโดยเฉพาะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

-มีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทดลองแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้

Lab for School

ตอบโจทย์การเรียนในยุค New Normal พร้อมเรียนรู้ทุกสถานการณ์ ด้วยระบบ LearnAnywhere ที่เป็นการนำนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่! พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง” ออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบอนาคตการเรียนได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

Lab for School

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569