เมื่อนักเรียน คุยเก่ง!! เทคนิคสอนห้องเรียนเด็กชอบคุย

เมื่อนักเรียน คุยเก่ง!! เทคนิคสอนห้องเรียนเด็กชอบคุย

ปัญหาของครูที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือเสียงพูดคุยจอแจของเด็ก ๆ ที่ทำให้การสอนล่าช้าลงและการเรียนยากลำบากขึ้น ปัญหานี้ยังพบได้ในการสอนนักเรียนทุกวัย เรียกได้ว่าจะสอนอะไร วิชาไหนก็ต้องเจอ ครูจึงต้องมี เทคนิคสอน ของตนองในการคุมห้องเรียน วันนี้เรามี เทคนิคสอน ที่จาก Edutopia มาแบ่งปันกัน

          เทคนิคสอน สำหรับนักเรียนปฐมวัยและเด็กเล็ก สามารถทั้งกฎเล่นเกมเล็ก ๆ ที่ไม่ซับซ้อนมีเหตุผลมากให้นักเรียนเงียบได้ เช่น คุณครูบางคนใช้เทคนิก ทำแก้มป่องให้นักเรียนเห็น และให้เด็ก ๆ ในห้องทำตามทุกครั้งที่นักเรียนคุยมากเกินไป หรือคุณครูอาจจะใช้จินตนาการของเด็ก ๆ ให้เป็นประโยชน์ เช่น คุณครูบางคนใช้การเป่าสเปรย์ปรับอากาศในห้องเล็กน้อยเมื่อเด็กเริ่มคุม เพื่อเด็กได้กลิ่นก็จะเรียนว่า “สเปรย์เงียบเสียง” เป็นสัญญาณให้เด็กเงียบ ลดการคุยนั่นเอง

          เทคนิคสอน สำหรับนักเรียนประถม อาจจะใช้เกมที่มีกฏเกณฑ์ชัดเจนและมีแรงบันดาลใจมากขึ้น เช่น เมื่อนักเรียนคุย ครูจะนับหนึ่งถึง 20 หากนักเรียนกลุ่มไหนหยุดคุยก่อนจะได้ขนมหรือรางวัลเล็ก ๆ น้อย

           เทคนิคสอน นักเรียนมัธยมปลาย การทำให้นักเรียนมัธยมปลายเงียบนั้นหลายครั้งยากกว่าพูดกับเด็กเล็ก เพราะต้องมีความชัดเจน และใช้เวลาในการโน้มน้าวใจ กฏที่ชัดเจนและเคร่งครัดมากขึ้นทำให้นักเรียนเข้าใจถึงความจริงจังของการเรียนได้ เช่น ระหว่างคาบห้ามพูดคุย แต่ว่าทุกครึ่งชั่วดมง จะมีพักห้านาทีที่นักเรียนคุยกันได้ตามสบาย แต่หากเววลาเรียนนักเรียนคุยกัน เวลาพักห้านาทีนั้นจะหายไป ส่วนนักเรียนที่พูดเยอะที่สุด จะต้องอยู่ต่อหลังเลิกเรียนห้านาที

รหัสเรียกและตอบ

เทคนิคสอน ระหว่างคุณครูและนักเรียนมีรหัสเรียกและตอบก่อนเริ่มเรียน เป็นสัญญาณให้นักเรียนเตรียมพร้อม เงียบ ทำสมาธิสำหรับการสอนนอกจากจะช่วยแบ่งขอบเขตระหว่างเวลาพักกับเรียนได้ชัดเจนขึ้นแล้ว ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นกันเองมากขึ้น ทำให้มีความเข้าใจระหว่างการเรียนการสอนมากขึ้นนั่นเอง เช่นก่อนเรียน ครูอาจจะประกาศหน้าห้องเรียนว่า 1,2,3 พร้อมเข้าเรียน แล้วให้นักเรียนตอบพร้อมกันว่า 1,2, พร้อม เป็นต้น หรืออาจะคิดรหัสที่เพิ่มอารมณ์ขันกับนักเรียนก็ได้

 

การลดเสียงคุยของนักเรียนที่ดีคือการใช้วิธีส่งสัญญาณเรียกความสนใจจากนักเรียน และให้นักเรียนเข้าใจเส้นแบ่งระหว่างเวลาเรียนและเวลาคุย นอกจากเทคนิกเหล่านี้แล้ว อย่าลืมสอนด้วยความมั่นใจและเสียงที่มั่นคง ให้นักเรียนได้รู้ว่าครูให้ความสำคัญกับการสอนนี้ นักเรียนจึงควรให้ความสำคัญกับการเรียนมากเช่นกัน