เปลี่ยนการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Lab For School พร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET

เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์มาพร้อมกับการทำการทดลอง เคยมั้ยที่เวลาเรียนการทำการทดลองดูจะเป็นเรื่องยาก ลำบาก และแสนจะเข้าใจยาก เรามีวิธีที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป เพราะ Lab For School เปรียบเสมือน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และเหมาะกับโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เห็นการทดลองจริง ฝึกการคิด วิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบ O-NET ได้

Lab For School คืออะไร?

Lab For School (ห้องทดลองวิทยาศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่เน้นการทดลองโดยเฉพาะ อ้างอิงเนื้อหาสาระ มาจากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง พร้อมเก็งข้อสอบวิเคราะห์ O-NET ให้น้องๆ เห็นภาพการทดลอง เพื่อเพิ่มการจดจำ เข้าใจเนื้อหาในทุกหน่วยสาระการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบ O-NET ได้

โดย Lab For School รวบรวม Lab ครบทั้ง 3 สาระ ครอบคุลมตัวชี้วัด หลักสูตรใหม่ 60

สาระที่ 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาระที่ 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 

สาระที่ 3  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

รวมทั้งหมด 38 Lab การทดลอง

จุดเด่น Lab For School​

-เนื้อหาครบตรงตามสาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2560
-การทดลองเห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย เหมือนได้ปฏิบัติจริงแม้ไม่อยู่ในห้องทดลอง
-ข้อสอบ Pre-test / Post-test เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน
-ข้อสอบ O-NET เพื่อให้นักเรียน วิเคราะห์ และทำข้อสอบได้
-อุปกรณ์การทดลองครบถ้วน เป็นมาตรฐาน ไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียม
-ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
-ครูผู้สอนเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถถ่ายทอดการทดลองให้เข้าใจได้ง่าย

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ

จัดเต็ม ทั้งวีดีโอ นำโดยครูผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญ , Lab Book, และคู่มืออธิบายโดยละเอียด

1. VDO ทำการทดลอง พร้อมข้อสอบวิเคราะห์ไปพร้อมกับคุณครูในไฟล์ 

2.Lab Book ใช้เรียนควบคู่กับ  VDO และฝึกทำข้อสอบวิเคราะห์ ที่เกี่บวกับ Lab (รวบรวมทั้ง 38 การทดลองใน 1 เล่ม)

3.คู่มือครู

    -อธิบาย รูปแบบการเรียน

    -วิธีการเรียน 1 คาบ/50 นาที

    -เฉลยผลการทดลอง

    -เฉลยละเอียดข้อสอบวิเคราะห์

โดยรูปแบบการเรียน สามารถเลือกได้ โดยจะแบ่งเรียนตามเป็นระดับชั้น (ม.1, ม.2, ม.3) หรือจะเรียนครบทีเดียวทั้ง 38 Lab 
หรือจะเรียนแค่ 10 Lab  เพื่อเก็งข้อสอบ O-NET เราก็จัดให้ได้ตามที่โรงเรียนต้องการ

Learn anywhere นวัตกรรมการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด สะดวกทั้งครูและนักเรียน

โดย LearnAnywhere เป็นการนำนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่! เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง”

สำหรับโรงเรียน หรือคุณครูที่สนใจ การเรียนรูปแบบ Blended Learning Solution สอบถามข้อมูล หรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

087-7909042 คุณทรงพล สถิตพรเทวัญ 

093-2929956 คุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์ 

085-9211947 คุณกฤษดา วราพรมงคลกุล 

หรือสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด ด้านล่างไว้ ทางเราขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม