เปิดรับสมัครแล้ว ! สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของ กศน.

สอบบรรจุ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยอัตราที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 17 ตำแหน่ง 35 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 8 เมษายน 2564
เปิดรับสมัครแล้ว ! สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงาน กศน.
โดยอัตราที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 17 ตำแหน่ง 35 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564
โดยมีขั้นตอนดังนี้

สมัครสอบ วันที่ 18 มี.ค. – 8 เม.ย. 64
ชำระเงิน วันที่ 18 มี.ค. – 9 เม.ย. 64
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ วันที่ 18 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

โดยตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งมีดังนี้
ประเภทวิชาการ
 • ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
โดยตำแหน่งข้างต้นมีอัตตราเงินเดือนอยู่ที่ ๑๕,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ บาท
และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังนี้
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน ๓ อัตร
 • จำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน จำนวน ๖ อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
 • ตำแแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปกิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
โดยอัตราเงินเดือนตำแหน่งข้างต้นอยู่ที่ ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่นี่
ขอขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)