เปิดเทรนด์การเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21

เลี้ยงลูก

แน่อนว่าการเลี้ยงลูกสมัยนี้ ย่อมแตกต่างไปจากสมัยก่อน ด้วยยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไป ซึ่งเมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คุณพ่อคุณแม่คงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะการติดต่อสื่อสารที่ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เรามีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แนะนำเทรนด์การเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ปกครองไม่ควรพลาด สามารถนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูลูกในในศตวรรษที่ 21 ได้

 

  1. Digital Parenting – การใช้เทคโนโลยีกับการการเลี้ยงดูลูก

ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร หรือ entertainment ต่างๆ Family Online Safety Institute  ได้มีการรายงานว่า 78% ของผู้ปกครองที่ survey นั้น เชื่อว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบที่ดีต่ออนาคตของลูก และ 42% คิดว่าเทคโนโลยีมีผลดีและผลเสียพอ ๆ กันต่อการเจริญเติบโตของลูก

 

  1. At Home Education: การเรียนออนไลน์ที่กลายมาเป็น The New Normal ในหลายครอบครัวทั่วโลก

สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของหลายท่าน ต้องเริ่มเรียนรู้จากบ้านด้วยตนเอง การเรียนออนไลน์ได้กลายมาเป็น The New Normal ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทย อินเตอร์ หรือ มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยการเรียนเช่นนี้ อาจทำให้ผู้ปกครองอาจเกิดความกังวลว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่ามีประสิทธิภาพเมื่อไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนอย่างเคย ปัญหาต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นมากมาย เช่น เด็กอาจมีสมาธิน้อยลงเมื่อเรียนจากบ้าน หรือ การเรียนรู้อาจช้าลงเมื่อไม่ได้พูดคุยกับครูอย่างเช่นเคย

 

โดยผู้ปกครองต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนรู้ของลูกใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้จากบ้านในโลกออนไลน์ให้กับลูก ๆ ต้องปรับตัวทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การใช้ application ต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Zoom เพื่อการเรียนรู้อย่างมีสิทธิภาพ

 

  1. Holistic education: การเรียนรู้แบบรอบด้าน

โดยเด็กในยุคนี้ การส่งเสริมการเรียนรู้แบบรอบด้านถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะช่วยเพิ่มทักษะ soft skills เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่ 21 สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่สำคัญมากเทียบเท่า หรือ อาจมากกว่า ทักษะ Hard Skills อีกด้วย

 

ซึ่งมีรายงานว่า มากกว่า 70% ของเด็กที่มีการฝึก soft skills ตอนยังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยม จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จตอนเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น

 

  1. Positive Parenting: ส่งเสริมความมั่นใจ ไม่ใช่ความกลัว

วิธีการเลี้ยงลูกแบบ positive parenting เป็นการนำจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ในการพูดคุยและสื่อสารกับลูก โดยเลี่ยงการดุ ด่า หรือว่า ปรับเปลี่ยนมาใช้การพูดในแนวที่ส่งเสริมความมั่นใจให้กับลูก ตักเตือนด้วยเหตุและผล และไม่ทำให้ลูกกลัวคุณ ตัวอย่างเช่น ปรับเปลี่ยนการมองลูกว่าซน เป็นการมองว่าลูกเป็นเด็กที่มีพลังงานสูง หรือ การใช้เหตุผลพูดคุยมากกว่าการใช้อารมณ์นั่นเอง

 

ที่มา : https://thisisnotelearning.com/

 

#LearnEducation  #LearningSolutionForAll