เผย 20 ลักษณะ ครูดีที่หนูรัก ถูกใจนักเรียน

เผย 20 ลักษณะ ครูดีที่หนูรัก ถูกใจนักเรียน

นักเรียนต้องการครูแบบไหน เผย 20 ลักษณะ ครูดีที่หนูรัก ถูกใจนักเรียน

นักเรียน กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี สื่อ การแสดงความคิดเห็น สิทธิเสรีภาพเปิดกว้างมากขึ้น การเรียนรู้กับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้จำกัดการเรียนการสอนอยู่เพียงแต่ในห้อง สำหรับนักเรียนและครูนั้นการเรียนการสอนมีหน้าที่และบริษทมากกว่านั้น หลายครั้งที่นักเรียนตั้งคำถามต่อครูผู้สอน และครูผู้สอนเองก็ความจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้า ประยุกต์นำกลวิธีที่ดีและสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอและถ่ายทอดให้แก่นักเรียน บทความนี้เรามี 20 ลักษณะ วิถีทางสำหรับครู เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นที่รักของนักเรียน และทำการเรียนการสอนด้วยกันได้อย่างลงตัว

 1. ครูจะต้องมีความใจกว้าง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม และรับฟังความคิดเห็น

 2. มีความประพฤติดีทั้งในและนอกห้องเรียน

 3. มีความยุติธรรมไม่ให้คะแนนนักเรียนที่เกิดความลำเอียง

 4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักเรียนมากเกินไป

 5. ไม่แต่งตัวฉูดฉาด ฟุ่มเฟือยใส่เสื้อผ้าสั้นจู๋ หรือใส่น้ำหอมมากเกินไป

 6. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า และ มีอุปกรณ์การสอนพร้อมสำหรับนักเรียน

 7. ไม่ปกปิดความรู้แก่นักเรียน

 8. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราต่อหน้านักเรียน

 9. เข้าห้องสอนตรงเวลา และรักษาเวลาสอน

 10. มีอารมณ์ขัน สนุกร่าเริง เพื่อชวนให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียน

 11. ไม่บังคับจิตใจนักเรียน

 12. ไม่ด่านักเรียนไปถึงพ่อแม่วงศ์ตระกูล

 13. มีความเป็นผู้นำ คุ้มครองเด็กได้

 14. ไม่ผูกพยาบาทนักเรียน

 15. ให้นักเรียนได้พูดคุยบ้าง ไม่บังคับให้เด็กนั่งนิ่งตลอดชั่วโมง

 16. ไม่ดูถูกเหยียดหยาม นักเรียนที่ยากจนแบะเรียนไม่เก่ง

 17. ไม่พูดจาหยอกล้อเด็กมากเกินไปจนเด็กเหลิง

 18. ให้คำตอบแก่นักเรียนทุกครั้งที่ถาม แม้ตอบไม่ได้ก็ไปค้นคว้ามาให้

 19. ขยัน สอนดี ความรู้ดี ไม่หัวเก่า พร้อมเปิดกว้างให้นักเรียนทำการสอบถามเสนอความคิดเห็น ถกประเด็นพูดคุยกันได้

 20. ให้คำแนะนำแก่นักเรียน โดยสามารถปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้