เรียนภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning by Learn Education สนุก เน้นความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ภาษา

Product ภาษาไทย

เรียนวิชาภาษาไทยให้สนุก เรียนอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา พร้อมบูรณาการสอดแทรก Storytelling ลดความน่าเบื่อให้ผู้เรียน พัฒนาการใช้ภาษาไทยได้อย่างตรงเป้า

Product ภาษาไทย

ทำไมต้องเรียนภาษาไทยด้วยระบบ Online Blended Learning by LearnEd 

ด้วยการนำเสนอวิชาภาษาไทยที่เข้าใจง่าย พร้อมให้โรงเรียนนำรูปแบบการสอนที่ตอบโจทย์ยุคสมัย นักเรียนเรียนสนุก เข้าใจง่าย แบ่งเบาภาระผู้สอน 

 • ใช้หนังสือของกระทรวง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

 • เรียนกับครูที่มีประสบการณ์

 • สื่อการสอนและคู่มือจัดทำด้วยทีมงานวิชาการมืออาชีพ

 • กระตุ้นความสนใจด้วย Gamification และ Storytelling 

 • ระบบ Learn Anywhere เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

ภาษาไทย

วิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning  เหมาะกับใคร  โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิชาภาษาไทยของนักเรียน โดยบทเรียนเน้นความเข้าใจ เรียนสนุกไม่น่าเบื่อสอดแทรก Storytelling และมีการใช้ Gamification ช่วยกระตุ้นความสนใจ สร้างความสนุกสนาน 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

 • วิวิธภาษา 

 • วรรณคดีวิจักษ์

 ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

 • หลักภาษาฯ

 • วรรณคดีวิจักษ์

วิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่สะดวกเอื้ออำนวยทั้งผู้เรียนและผู้สอน พร้อมอุปกรณ์และระบบครบวงจร เพื่อการเรียนประสิทธิภาพสูงสุด

Product ภาษาไทย

 

สิ่งที่จะได้รับกับ วิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning 

 1. Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน (ใช้หนังสือของกระทรวง)

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

 1. Software & Assessment

 2. Teacher Training & Implementation

Product ภาษาไทย

 เรียนวิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning กับรูปแบบการเรียนที่ ตอบโจทย์การเรียนยุค New Normal พร้อมรับมือ เรียนได้ทุกสถานการณ์ กับ Learn Anywhere ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชม.

Product ภาษาไทย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569