เรียนภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning by Learn Education สนุก เน้นความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ภาษา

เรียนวิชาภาษาไทยให้สนุก เรียนอย่างไรให้เข้าใจเนื้อหา พร้อมบูรณาการสอดแทรก Storytelling ลดความน่าเบื่อให้ผู้เรียน พัฒนาการใช้ภาษาไทยได้อย่างตรงเป้า

ทำไมต้องเรียนภาษาไทยด้วยระบบ Online Blended Learning by LearnEd 

ด้วยการนำเสนอวิชาภาษาไทยที่เข้าใจง่าย พร้อมให้โรงเรียนนำรูปแบบการสอนที่ตอบโจทย์ยุคสมัย นักเรียนเรียนสนุก เข้าใจง่าย แบ่งเบาภาระผู้สอน 

 • ใช้หนังสือของกระทรวง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

 • เรียนกับครูที่มีประสบการณ์

 • สื่อการสอนและคู่มือจัดทำด้วยทีมงานวิชาการมืออาชีพ

 • กระตุ้นความสนใจด้วย Gamification และ Storytelling 

 • ระบบ Learn Anywhere เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

วิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning  เหมาะกับใคร  โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิชาภาษาไทยของนักเรียน โดยบทเรียนเน้นความเข้าใจ เรียนสนุกไม่น่าเบื่อสอดแทรก Storytelling และมีการใช้ Gamification ช่วยกระตุ้นความสนใจ สร้างความสนุกสนาน 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

 • วิวิธภาษา 

 • วรรณคดีวิจักษ์

 ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

 • หลักภาษาฯ

 • วรรณคดีวิจักษ์

วิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่สะดวกเอื้ออำนวยทั้งผู้เรียนและผู้สอน พร้อมอุปกรณ์และระบบครบวงจร เพื่อการเรียนประสิทธิภาพสูงสุด

 

สิ่งที่จะได้รับกับ วิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning 

 1. Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน (ใช้หนังสือของกระทรวง)

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

 1. Software & Assessment

 2. Teacher Training & Implementation

 เรียนวิชาภาษาไทย ผ่าน Online Blended Learning กับรูปแบบการเรียนที่ ตอบโจทย์การเรียนยุค New Normal พร้อมรับมือ เรียนได้ทุกสถานการณ์ กับ Learn Anywhere ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชม.

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569