เผย 6 พฤติกรรม การเลี้ยงลูกของพ่อแม่ ที่ส่งผลต่อลูกโดยตรง

การเลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ปัจจัยหลายๆ ด้าน การเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกๆ จากพ่อแม่ก็เป็นองค์ประกอบหลักและมีผลโดยตรงที่ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตมามีพฤติกรรมที่ดี และมีความสุข โดยเราได้รวบรวม 6 พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มีผลส่งตรงต่อพฤติกรรมของลูกน้อย

1.มีข้อตกลงร่วมกันกับลูก

การสร้างข้อตกลงให้ในครอบครัว เป็นเรื่องสำคัญเพราะลูกน้อยอาจจะยังเด็กและไม่เข้าใจ ดังนั้นการสร้างข้อตกลงในครอบครัว เปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมให้ลูกๆ สามารถปรับตัว เรียนรู้ใช้ชีวิตในสังคมได้

 

2.ยืดหยุ่นและไม่เข้มงวดเกินไป

ครอบครัวที่ดีต้องมีการกำหนดกติกา แต่ต้องไม่เข้มงวดจนเกินไปหรือยืดหยุ่นจนเกินไป เน้นให้เด็กรู้จักปรับตัวและเรียนรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

3.พูดคุยกับลูกอยู่เสมอ

คอยรับฟังลูกด้วยความใส่ใจ เพราะการพูดคุย-เล่นเป็นเพื่อน จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้น ลูกกล้าที่จะเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟัง ไม่มีความลับต่อกัน

 

4.ใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่

แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเหนื่อยจากหน้าที่การงานที่ต้องทำ แต่อาจจะมีการแบ่งเวลาสักเล็กน้อย หรือวันว่างใช้เวลากับครอบครัวกับลูกอย่างเต็มที่ พูดคุยทำกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูก เช่นการปรับตัวเข้าสังคม การเล่นกับเพื่อน ทำให้เด็กไม่ขาดความอบอุ่นนั่นเอง

 

5.อนุญาตให้ลูกน้อย มีโอกาสเผชิญหน้ากับความท้าทาย

การที่ปล่อยให้ลูกเล่น หรือทำกิจกรรมที่ท้าทาย อาจส่งผลต่อความกล้าของลูก ไม่เป็นผู้กล้า ลองทำ ไม่เคอะเขิลในการเข้าสังคม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรหวงลูกจนเกินไป จนไม่ปล่อยให้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ควรปล่อยให้ลูกทำกิจกรรม พร้อมๆ กับคอยดูแลอยู่ห่างๆ และแนะนำ เป็นกำลังใจเสริมเคียงข้างลูก

 

6.ให้ความรักแก่ลูกโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเป็นอย่างมาก ความรักจากพ่อแม่ส่งผลต่อลูกน้อย เพราะการให้คำแนะนำ การสนับสนุนในสิ่งที่ถูกที่ควร ให้ลูกได้เรียนรู้ เมื่อลูกทำถูกต้องให้คำเชยชม พร้อมโอบกอดและตักเตือนในวันที่เจอปัญหา จะสร้างสายสัมพํนธ์ที่ดี การมอบความรักให้ลูกๆ โดยไร้ซึ่งเงื่อนไข จะเติมเต็มความอบอุ่นให้ลูก สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้ครอบครัวนั่นเอง

 

ที่มา :  https://www.verywellfamily.com/

#LearnEducation #LearningSolutionForAll