แจกฟรี! คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1 – ป.3

คำศัพท์
การที่คนเราสะสมคลังคำศัพท์ตั้งแต่เด็ก ๆ มีความสำคัญอย่างมากทีจะช่วยให้เราใช้ภาษานั้นได้อย่างคล่องแคล่ว แน่นอนว่าการจำคำศัพท์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราใช้ภาษาได้ทันที เราจะต้องรู้จักการนำไปร้อยเรียนเป็นประโยคต่าง ๆ และเรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา แต่หากมีคลังคำศัพท์พร้อมอยู่แล้วก็จะสามารถดึงคำศัพท์ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การพัฒนาทางด้านภาษารวดเร็วขึ้น โดยในไฟล์นี้มีทั้งศัพท์และแบบฝึกหัดให้ใช้กัน
ขอขอบคุณ PEER Center พะเยา เขต 2 ผู้จัดทำเป็นแบบฝึก Read & Write ชิ้นนี้นะครับ