แจกฟรี! บัตรคำสระและวรรณยุกต์สำหรับเด็กปฐมวัย

บัตรคำ

สระ หมายถึงเสียงในภาษาที่เปล่งออกมาจากช่องเสียง ที่เปิดออกโดยตรงจากช่องเส้นเสียง โดยไม่กักอากาศ ตัวอย่างเช่น “อา” หรือ “โอ”


วรรณยุกต์ หมายถึง ระดับเสียง หรือเครื่องหมายแทนระดับเสียง ที่กำกับพยางค์ของคำในภาษา เสียงวรรณยุกต์หนึ่งอาจมีระดับเสียงต่ำ เสียงสูง เพียงอย่างเดียว หรือเป็นการทอดเสียงจากระดับเสียงหนึ่ง ไปยังอีกระดับเสียงหนึ่ง ก็ได้

คงเป็นเรื่องดีถ้าหากว่าคุณครูมีอุปกรณ์ เด็กปฐมวัยที่ต้องเรียนเรื่องสระและวรรณยุกต์เป็นครั้งแรก บัตรคำเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมากเพราะกระตุ้นทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วผผ่านสีและภาพ

วันนี้เรามีบัตรคำสระและวรรณยุกต์สำหรับเด็กประถมวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนได้มากขึ้น คุณครูสามารถนำไปใช้สอนเป็นเกมส์ในการเรียน รวมทั้งนำไปตกแต่งห้องเรียนได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มาจาก สื่อการสอนครูต้วน