แจกฟรี! สื่อการสอนวิชาศาสนา Pop-up หลักธรรมศาสนาอิสลาม

สื่อการสอนวิชาศาสนา

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพหลักธรรมศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา 6 ประการและหลักปฏิบัติ 5 ประการ

ขอขอบคุณเพจ Social Nt สำหรับสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ครับ  โดยป๊อปอัพอ่านง่ายชิ้นนี้สามารถนำไปปรินท์ใช้เป็นทั้งสื่อการสอนและตกแต่งห้องเรียนได้เลย