แจกฟรี! หนังสือสื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปรับใช้ได้ทุกระดับชั้น

หนังสือสื่อการสอน

ลดภาระ เอาใจครูหมวดภาษาอังกฤษ แจกฟรีหนังสือสื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกระดับชั้น ทั้ง Grammar ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน

 

ที่มา : easy pace learning