แจกฟรี! หลักสูตรแผนการสอน พร้อมแบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

แผนการสอน

รวมไว้ให้แล้ว หลักสูตรแผนการสอน พร้อมแบบฝึกหัดปฐมวัย
ตามหลักสูตร 2560


รายละเอียดในไฟล์มีดังนี้

–  หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน
–  แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1-อ.2
–  แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1-อ.2
–  แบบฝึกหัดอนุบาล(สามารถนำไปปรับใช้ได้)
–  คู่มือหลักสูตร 60 : 3-6 ปี ไฟล์
ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

*ไฟล์มีขาดใหญ่ แนะนำให้โหลดจากคอมพิวเตอร์

ที่มา : https://www.trainkru.com/