แจกฟรี!! “ไฟล์เกมการเรียนการสอน” นำไปใช้จัดการเรียนรู้ประกอบการสอนในชั้นเรียน

เกมการเรียนการสอน

แจกไฟล์เกม การเรียนการสอน รวมลิ้งค์ไว้ให้พร้อม ให้คุณครูนำไปปรับใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนได้อย่างดี 

 

1. เกม Hormone vs Hormone
2. บอร์ดเกมไฟป่าออสเตรเลีย
3. บอร์ดเกม PM2.5 – Bangkok crisis
4. เกม Sentences (เดโม)

ที่มา :   Boss Lab Board Game

#LearnEducation #LearningSolutionForAll