แจกฟรี! แบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์ (ไฟล์ Word แก้ไขได้) สำหรับนักเรียนชั้นประถม กว่า 900 ข้อ

แบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์

learnEducation นำแบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามาฝากครับ เพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะพื้นฐานการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อการต่อยอดการเรียนในเนื้อหาที่สูงขึ้น
คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้เลยครับ

ที่มา :  ทีมวิชาการ LearnEducation