แจกฟรี! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Present และ Past Tenses พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

มีมาให้พร้อมดาวน์โหลดใช้งาน สำหรับแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Present และ Past Tenses  พร้อมเฉลย  โดยคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับทุกระดับชั้น

Tense คือ ‘รูปแบบของกริยาที่แสดงให้ทราบว่า การกระทําหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เมื่อไร ได้เกิดขึ้นมาแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า’ ซึ่งตัวtenseนี่เองเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่ต้องเรียนทุกระดับชั้น
คุณครูสามารถ Download แบบฝึกหัดเหล่านี้และนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการเลย


Past and Present Tense Practice

Past Tense Practice

ที่มา : easyplacelearning.com