แจกฟรี! แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย

10-แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย-02 (1)

แผนการสอนนี้รวมบทเรียนต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นแผนการสอนจากหนังสือเล่มต่าง ๆ คุณครูสามารถปรินท์ไปใช้ได้เลย หรือใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการสอนของตัวเองก็ได้ครับ ขอขอบคุณครูอนุวัฒน์ อังศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4-ม.3 ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

 

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ป.4 คลิกที่นี่

คณิตศาสตร์ ป.5 คลิกที่นี่

คณิตศาสตร์ ป.6 คลิกที่นี่