แจกฟรี! แผนการสอนจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1-3

แจกฟรี! แผนการสอนจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1-3

โรงเรียนอนุบาลเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งได้เริ่มประสบการณ์การใช้ชีวิต แผนการสอนนักเรียนอนุบาล จึงไม่ใช่การเน้นวิชาการ แต่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเติบโตในอนาคต วันนี้เรามีแผนการสอนจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 1-3 สำหรับคุณครูชั้นปฐมวัย สามารถนำไปใช้ได้เลย โดยนอกจากแผนการสอนแล้ว ยังมือสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ร่วมกับแผนการสอนได้อีกด้วย 

ขอขอบคุณสื่อการสอนและแผนการสอนดีๆ จากเพจ สื่อปฐมวัยโดยครูการ์ตูน