แจกฟรี! แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น

11-แจกฟรี แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น-02 (1) (1)
แผนการสอนพร้อมใบงานดี ๆ พร้อมแบบประเมิน แบบฝึกหัด และแยกเทอม 1-2ไว้ให้แล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยครับ 
ขอขอบคุณครูอนุวัฒน์ อังศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  ไว้ ณ ที่นี้ครับ 
แผนการสอน-ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 คลิกที่นี่
แผนการสอน-ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 คลิกที่นี่
แผนการสอน-ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 คลิกที่นี่