แจกฟรี! แผนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับ ม.1-ม.3

แผนการสอนวิชาสังคม
รวบรวมไว้ให้แล้วกับแผนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ของชั้นมัธยมต้น คุณครูสามารถนำไปดาวน์โหลดปรับใช้ได้ตามต้องการเลย โดยแผนการสอนนั้นมีเนื้อหาอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่อง ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาและหน้าที่พลเมือง ร่วมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรด้วย คุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยครับ

ที่มา hongpakkroo.com