แจกฟรี! ใบงานภาษาอังกฤษ ครบชุดการใช้งาน เสียงสระ พยัญชนะ

ใบงานภาษาอังกฤษ

แจกฟรี ใบงานภาษาอังกฤษ วิธีการเทียบเสียงสระและพยัญชนะ อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รวมไว้ให้แล้ว ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ วิธีการเทียบเสียงสระและพยัญชนะอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเแบบฝึกหัด Compound nouns มาในรูปแบบ ไฟล์ PDF ไฟล์ภาพ JPG คุณครูสามารถเลือกนำไปใช้ได้เลย