แจกฟรี! ใบงานภาษาไทยคำกริยา ประถมศึกษาปีที่ 6

ใบงานภาษาไทย

รีบโหลดเลยใบงานภาษาไทยคำกริยาระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 ให้คุณครูนำใบงานภาษาไทยนี้ไปปรับใช้ในแผนการสอนและทดสอบนักเรียนได้

คำกริยาคือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามในประโยค  เป็นพื้นฐานที่เด็กๆต้องเรียนในวิชาภาษาไทย โดยใบงานนี้ คุณครูสามารถนำใบงานภาษาไทยเรื่องคำกิริยานี้ไปปรับใช้ในแผนการสอน หรือแม้แต่นำทำเป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้นักเรียนได้อีกด้วย

ที่มา: เพจใบงานภาษาไทยครูฟ้า