แจกฟรี! ใบงานแนะแนววิชาลูกเสือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

แจกฟรี! ใบงานแนะแนววิชาลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา มุ่งประสงค์ที่จะช่วยเยาวชนให้พัฒนาศักยภาพต่างๆ กล่าวคือศักยภาพทางกาย , ทางสติปัญญา , ทางสังคม , ทางจิตใจ , และทางศีลธรรมของเขาเอง ใบงานแนะแนววิชาลูกเสือที่แจกนี้ มีทั้ง ใบงานลูกเสือ ใบงานแนะแนว แบบบันทึกการประเมิน เฉลยใบงาน และ เฉลยใบงานแนะแนว นอกจากนั้นยังมาในไฟล์รูปแบบ word document ที่คุณครูสามารถนำไปปรินท์ได้ทันที หรือ นำไปแก้ไขตามใจได้เลย 

 

 

ขอขอบคุณสื่อการสอนดี ๆ จากโรงเรียนบ้านโคกวัด