แจกฟรี! แนวทางการจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ไฟล์ Word)

3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

แจกฟรี! แนวทางการจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

คุณครูสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

ในลิงก์จะมีเอกสารไฟล์ Word ให้คุณครูดาวน์โหลดไปใช้ได้ครับ

ด้านที่ 1 : ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 3 : ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจครูณปภัช, www.krukob.com, เพจ TrainKru

#LearnEducation #LearningSolutionForAll