แจกให้โหลด! ไฟล์ Excel คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้งานง่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รวมไว้ให้โหลดใช้งาน ไฟล์ Excel คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน างอิงจาก บัญชีคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.1-6 จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : krupatom