แจก! ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 100 ข้อ

ข้อสอบอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่จำเป็นอย่างมากในยุคโลกาพิวัตน์ที่การสื่อสารระหว่างประเทศเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณครูจึงต้องช่วยให้นักเรียนฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้คล่องแคล่วที่สุด ข้อสอบภาษาอังกฤษชิ้นนี้มีให้เลือกถึง 100 ข้อ และปรับใช้ได้กับหลายชั้นเรียน นำไปใช้ได้เป็นทั้งข้อสอบวัดระดับและแบบฝึกหัดเสริมความรู่ ตัวข้อสอบภาษาอังกฤษชิ้นนี้มีภาพประกอบและจัดเป็นระเบียบ คุณครูสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก
ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชุดนี้เป็นไฟล์ word ซึ่งคุณครูสามารถนำมาปรับแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไปใช้เพื่อทดสอบความรู้นักเรียน ให้นักฝึกฝนกันได้เลย

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บ สื่อการสอนฟรี.com