แจก! บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว ครูเอาไปปรินท์ได้เลย!

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

บนโลกนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวให้สำรวจมากมาย ศัพท์เรื่องสถานที่ต่าง ๆ  เป็นหนึ่งในคลังศัพท์ที่นักเรียนควรต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐานและได้ใช้แน่นอน 

LearnEducation จัดทำบัตรคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคุณครู สามารถนำไปใช้ทั้งตกแต่งห้องเรียน และเป็นสื่อการสอนได้ตามสะดวกเลย