แจก! ฟอนท์ภาษาไทยดี ๆ ฟรีจาก Google รวมไว้กว่า 28 แบบ!

แจกฟอนท์ภาษาไทยดี ๆ ฟรีจาก Google

ทางเพจ Facebook IDXW ได้รวบรวมฟอนท์ ภาษาไทยสวย ๆ ที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ฟรี ๆ อย่างถูกลิขสิทธิ์ โดย ฟอนท์ทั้งหมดนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Official ของ google ได้เลย โดนตัวอักษรสวย ๆ เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในงานเอกสาร สื่อการสอน หรือแม้แต่ตกแต่งห้องเรียนต่างๆ ทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้เลย  

 

 1. Kanit : https://fonts.google.com/specimen/Kanit?subset=thai

 2. Prompt : https://fonts.google.com/specimen/Prompt?subset=thai

 3. Chakra Petch : https://fonts.google.com/specimen/Chakra+Petch?subset=thai

 4. Sarabun : https://fonts.google.com/specimen/Sarabun?subset=thai

 5. Taviraj : https://fonts.google.com/specimen/Taviraj?subset=thai

 6. Mitr : https://fonts.google.com/specimen/Mitr?subset=thai

 7. Thasadith : https://fonts.google.com/specimen/Thasadith?subset=thai

 8. Itim : https://fonts.google.com/specimen/Itim?subset=thai

 9. Mali : https://fonts.google.com/specimen/Mali?subset=thai

 10. Bai Jamjuree : https://fonts.google.com/specimen/Bai+Jamjuree?subset=thai

 11. Pridi : https://fonts.google.com/specimen/Pridi?subset=thai

 12. Krub : https://fonts.google.com/specimen/Krub?subset=thai

 13. Charm : https://fonts.google.com/specimen/Charm?subset=thai

 14. Trirong : https://fonts.google.com/specimen/Trirong?subset=thai

 15. Sriracha : https://fonts.google.com/specimen/Sriracha?subset=thai

 16. Pattaya : https://fonts.google.com/specimen/Pattaya?subset=thai

 17. Maitree : https://fonts.google.com/specimen/Maitree?subset=thai

 18. Niramit : https://fonts.google.com/specimen/Niramit?subset=thai

 19. Athiti : https://fonts.google.com/specimen/Athiti?subset=thai

 20. Chonburi : https://fonts.google.com/specimen/Chonburi?subset=thai

 21. K2D : https://fonts.google.com/specimen/K2D?subset=thai

 22. Srisakdi : https://fonts.google.com/specimen/Srisakdi?subset=thai

 23. Kodchasan : https://fonts.google.com/specimen/Kodchasan?subset=thai

 24. Koho : https://fonts.google.com/specimen/KoHo?subset=thai

 25. Charmonman : https://fonts.google.com/specimen/Charmonman?subset=thai

 26. Fahkwang : https://fonts.google.com/specimen/Fahkwang?subset=thai

 27. Noto San Thai : https://www.google.com/get/noto/#sans-thai

 28. Noto Serif Thai : https://www.google.com/get/noto/#serif-thai

 

 ขอขอบคุณที่มาจาก เพจ IDXW