แจก! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษพร้อมปก

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

รวมไว้ให้โหลด สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สมุดคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษพร้อมปก
โดยสมุดจดคำศัพท์นี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ทั้งเรียนและท่องคำศัพท์ใหม่ ๆ โดยมีทั้งวิธีการออกเสียง คุณครูสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้เลย

ดาวน์โหลด >> คลิก

ขอขอบคุณ เพจ TeacherMickey Suphanta

สื่อภาษาอังกฤษ
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ