แจก! หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) สำหรับชั้นมัธยม

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

แจกหนังสือ สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) มอบให้คุณครู-นักเรียน เพื่อประโยชน์ในการเรียน-การสอน  ขอขอบคุณเว็บไซต์คุณครูเชียงรายสำหรับสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ 

โดยในหนังสือเรียนมีเนื้อหาดังนี้ 

บทที่ 1 เอกภพและโลก (UNIVERSE AND EARTH)

บทที่ 2 แร่ประกอบหิน (ROCK-FORMING MINERAL)

บทที่3 ธรณีแปรสัณฐาน (GEOTECTONICS)

บทที่ 4 แผ่นดินไหว (EARTHQUAKE)

บทที่ 5 โครงสร้างภายในโลก (EARTH’S INTERIOR)

โดยหนังสือเรียนชุดนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้หลายชั้นเรียนเลยครับ