แจก! แบบฝึกหัดคณิตคิดในใจ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกหัดคณิต

การคิดเลขในใจ(Mental Math หรือ Figuring in You head) นั้นเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ การฝึกคิดเลขในใจนั้นควรฝึกทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แล้วก็จะช่วยส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และหากนักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็จะช่วยส่งผลต่อการเรียนชั้นระดับอุดมศึกษา การฝึกคณิตคิดในใจที่ดีที่สุดคือการทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทำให้นักเรียนรู้สึกคุ้นชินและแม่นยำ

โดยแบบฝึกหัดคณิตคิดในใจนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยม 3 เลย

ขอขอบคุณที่มาจาก ครูอาชีพ