แจก! แผนการสอนวิชาภาษาไทย ประถม 1-6

แผนการสอนภาษาไทย

แจก แผนการสอนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมไว้ให้แล้วใน Drive เดียว คุณครูสามารถนำไปดาวน์โหลดใช้ได้เลยครับ 

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บ ห้องพักครู ที่แบ่งปันสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ครับ