แจก! แผนการสอน วิชาภาษาไทย ประถม 1-6

แผนการสอนภาษาไทย

แจก แผนการสอน วิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมไว้ให้แล้วใน Drive เดียว คุณครูสามารถนำ แผนการสอน ไปดาวน์โหลดใช้ได้เลยครับ 

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บ ห้องพักครู ที่แบ่งปัน แผนการสอน และ สื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ครับ