แจก! แผนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) พร้อมกิจกรรมสะเต็ม ระดับชั้น ป.1 – ม. 6 !!! โดย สสวท.

แผนการสอน Stem

     STEM Education เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่คุณครูจำเป็นต้องสอนและนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนแต่จริงๆ แล้วกระบวนการคิดของ STEM Education อาจเป็นสิ่งที่คุณครูหลายๆ คนดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ประจำอยู่แล้วเพียงแต่จะเพิ่มอรรถรสในการสอนให้นักเรียนเกิดการเห็นภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยง จึงจำเป็นต้องนำหลักของ STEM ที่เกิด

จากการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์มาใช้เป็นแนวคิดเวลาสอน ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สสวท. โดยโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 2559 ได้เผยแพร่ กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

มีเนื้อหาตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้สอนเรื่อง STEM คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้เลยครับ

ทำไมคุณครูต้องสมัคร TEACHER CENTER

สมัครฟรี! พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก Teacher Center เว็บบอร์ด เพื่อครูทุกคน
🤩Teacher Center เว็บบอร์ดของนักสอน ทั้งข่าวสาร  สื่อการสอน แผนการสอน หรือแม้แต่เรื่องเล่า และเคล็ดลับการสอนในห้องเรียน
📌สมัครได้ที่นี่ https://bit.ly/2YKlExf
มาร่วมกันสร้างสังคมครูออนไลน์ คุณภาพกันเยอะๆนะครับ💙