แจก! ใบงานวิชาจริยธรรม เรื่อง Mindfulness และ ความสุข สำหรับชั้นประถม

ใบงานวิชาจริยธรรม เรื่อง Mindfulness

Mindfulness คืออะไร

Mindfulness หรือ ‘การมีสติ’ คือการที่เราตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน รับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือทำอยู่ และเป็นการที่เราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งรอบข้างกำลังกดดันหรือเป็นอันตรายต่อตัวของเราเกินความเป็นจริง และ Mindfulness ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้ด้วยการฝึกใส่ใจกับความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่เราเป็นอยู่.. การสอนMildfulness นอกจากจะดีต่อสุขภาพจิตของเด็กและยังเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอีกด้วย

โดยแบบฝึกหัดเรื่อสตินี้เหมาะกับชั้นประถมต้นเป็นใบงานสั้น ๆ ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีสมาธิกับปัจจุบันและสิ่งรอบตัวได้มากขึ้น