แจก! ใบงานวิชาศิลปะ เรื่องทัศนศิปล์สำหรับระดับมัธยมศึกษา

แจกใบงานวิชาศิลปะ

ทัศนศิลป์ เป็นผลงานศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อมุ่งแสดงความงดงาม และความพึงพอใจให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป มากกว่ามุ่งสนองตอบทางด้านประโยชน์ใช้สอยทางร่างกาย และการรับรู้ผลงานทัศนศิลป์ผ่านประสาทสัมผัสทางสายตา ซึ่งอาจจะเรียกว่า ศิลปะที่มองเห็นก็ได้

โดยวิชาทัศนศิลป์จัดสอนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงคุณค่าของวิชาศิลปะ รวมทั้งจุดประกายแรงบันดาลใจ 

โดยในใบงานศิลปะพร้อมแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อาชีพในงานศิลปะ วิวัฒนาการทางศิลปะ นิทรรศการทางทัศนศิลป์ ห้คุณครูได้นำใช้ได้กันอย่างสะดวกครับ

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์ Ingaplife สำหรับสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้