แจก! ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่องอวัยวะของเรา สำหรับชั้นประถม 6

ใบงานวิทยาศาสตร์

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยระบบต่างๆ มากมายเนื่องจากจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อน

ใบงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้ รวบรวมสรุปการทำงานของอวัยวะ พร้อมรูปประกอบอย่างสวยงาม เป็นสื่อการสอนที่จะช่วยให้คุณครูและนักเรียนเรียนหัวข้อนี้ได้ง่ายขึ้น โดยคุณครูสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ขอขอบคุณที่มาจาก วิทยาศาสตร์ ป.6 ครูกานต์