แจก! ใบงานภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 นำไปปรับใช้การเรียนการสอนออนไลน์ได้

ใบงานภาษาไทย

โหลดไปใช้ได้ง่ายๆ ใบงานภาษาไทย แบบฝึกหัดภาษาไทยป.1 เนื้อหามากมายให้คุณครูสามารถนำไปใช้ เป็นทั้งแบบฝึกหัด สื่อการสอนได้เลย

เทอม 1
โรงเรียนของเรา
อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
วาจานั้นสำคัญนัก
กล่อมลูกด้วยรัก
รู้จักอาขยาน
สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย
เครื่องหมายวรรคตอน
คำคล้องจองร้อยกรองไทย

 

เทอม 2
สร้างสรรค์งานเขียน
คำคม(ความกตัญญู)
รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
อ่านคล่องท้องถิ่น(การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
ปริศนาภาษาไทย(คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
ดอกสร้อยแสนรัก(ความขยันหมั่นเพียร)
วรรณกรรมสร้างสรรค์(ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)
นิทานพาเพลิน(ความไม่ประมาท)

 

ขอขอบคุณที่มาจาก : ห้องพักครู.คอม

ใบงานภาษาไทย แบบฝึกหัดภาษาไทย
ใบงานภาษาไทย
ใบงานภาษาไทย
ใบงานภาษาไทย