แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  แบบฝึกหัด 

เลข ISBN

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้น ประถมศึกษาปีที่5

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพร

จำนวนหน้า 132 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 280 กรัม