แบบสรุปรายงานการดำเนินการ เยี่ยมบ้านนักเรียน (ไฟล์เวิร์ดปรับแก้ไขได้)

แบบสรุปรายงานการดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่คุณครูหลายๆ ท่านต้องออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ตรวจประเมินผลรับฟังปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนที่เกิดประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้หน้าที่การดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน อาจเป็นหน้าที่หลักของคุณครูประจำชั้น คุณครูที่ปรึกษา ซึ่งการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนต้องอาศัยความร่วมมือ จากทั้งทางโรงเรียนเองและตัวนักเรียน ผู้ปกครองเพื่อให้การดำเนิการออกมาได้ผลที่สัมฤทธิ์ โดยตัวคุณครูผู้ดำเนินการเยี่ยมบ้านต้องจัดทำเอกสารในการดำเนินการด้วย โดยเราได้นำเสนอ แบบสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณครู โดยสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้กันได้เลย

ที่มา :  เพจ Thai Teacher ครูไทย