โหลดไปใช้ได้เลย!! แผนการสอนคอมพิวเตอร์ (ไฟล์ Word แก้ไขได้) ระดับชั้น ม.1 – ม.6

ลดภาระงานคุณครู แจกฟรีแผนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาที่แนบไว้ให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word สามารถปรับแก้ไขได้ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คุณครูที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปไว้ใช้งานได้เลย
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1- ม.6 ไฟล์ Word
ที่มา : www.hongpakkroo.com
#LearnEducation #LearningSolutionForAll