โหลดเลย! ข้อสอบโอเน็ต (O-Net) ป.6, ม.3 และ ม. 6 ปี 2561 พร้อมเฉลย

ข้อสอบโอเน็ต
คะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน ที่ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียนต่อ
และในช่วงใกล้สอบโอเน็ต O-Net นั้น หนึ่งในวิธีทบทวนที่ดีที่สุดคือการฝึกทำข้อสอบซ้ำๆ นั่นเอง ซึ่งการทำตัวเองให้ชินกับข้อสอบและสนานสอบเป็นเรื่องสำคัญ โดยผู้ที่จะทำการสอบสามารถนำข้อสอบ O-Net มาฝึกฝนได้
บทความนี้ มีข้อสอบโอเน็ต O-net ชุดปีการศึกษา 2561 ของ ป.6, ม.3 และ ม.6 มาแจกเพื่อ ให้ผู้ที่จะทำการสอบO-Net ได้นำไปฝึกฝนและปรับใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและขำนาญมากขึ้น
ข้อสอบโอเน็ต O-net ชุดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบโอเน็ต O-net ชุดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบโอเน็ต O-net ชุดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Drive สำรอง ข้อสอบอยู่ในนี้ทั้งหมด

ที่มาเนื้อหา : www.niets.or.th