โหลดเลย!! แบบฝึกหัดเวทคณิตสำหรับ ป.1-ป.6 จำนวน 3,200 ข้อ

แบบฝึกหัดเวทคณิต 
> เล่มที่ 1 โดยเป็นแบบฝึกทักษะการบวกชั้น ป.1-3 มี 50 ชุดๆละ 30 ข้อรวม 1500 ข้อ
และชุดพิเศษอีก 1 ชุด 100 ข้อ รวม 1,600 ข้อ
> เล่มที่ 2 : เป็นแบบฝึกทักษะการบวก ชั้น  ป.4- ป.6 จำนวน 50 ชุดๆละ 30 ข้อรวม 1500 ข้อ
และชุดพิเศษ 1ชุด 100 ข้อ รวม 1,600 ข้อ สามารถเอาไว้ฝึกตามเกณฑ์การแข่งขัน และนำไประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เผยแพร่โดยคุณครูวราวุธ บุตรรัตน์ และ www.รักครู.com