10 ทักษะ ที่นักเรียนควรเรียนรู้และมีติดตัว

ทักษะ ที่นักเรียนควรเรียนรู้และมีติดตัว

นักเรียนกับ 10 ทักษะ ที่โรงเรียนและครูควรแนะนำ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ 

 

นักเรียนในยุค 4.0 ถือเป็นยุคที่ควบคู่กับเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เข้าถึงสื่อถึงเทคโนโลยีได้ง่าย เกิดการขวนขวายและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมความรู้ด้วย นอกจากเทคโนโลยีที่ต้องขวนขวายเรียนรู้เสมอ ทักษะที่ต้องประยุกต์ใช้และมีติดตัวก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักเรียนเช่นกัน ซึ่งคุณครูและทางโรงเรียนควรแนะนำส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ มีไว้ติดตัว

 

10 ทักษะ ที่โรงเรียน-ครู ควรแนะนำให้นักเรียน เรียนรู้และมีติดตัว

 

1.นักเรียนควรมีทักษะที่สำคัญ โดยทางโรเงเรียนควรเน้นสอนความ “มั่นคงทางอารมณ์” กับเด็กนักเรียน

เนื่องจากเทคโนโลยีจะไปเร็วมาก  เมื่อวันนี้เราได้รับข่าวแบบหนึ่ง  วันต่อมาอาจจะได้รับข่าวอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งความเป็นจริงพื้นฐานนั้นควรจะอยู่ในวิจารณญาณของผู้อ่าน  ซึ่งหากเราเชื่อไปตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จะทำให้ตัดสินใจผิดพลาด เพราะฉะนั้นจึงต้องปลูกฝังให้ลูกมีพื้นฐานองค์ความรู้ให้มากที่สุด  เพื่อเป็นฐานให้กับสมองสำหรับใช้ประเมินข้อมูลจำนวนมากที่เขาจะได้รับ

 

2.เตรียมพร้อมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ “ภาษาที่สองและสาม”

สำหรับนักเรียนในยุคนี้ข้อมูลข่าวสารจะไม่มาเป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียวแล้ว  โดยสากลแม้จะใช้ภาษาอังกฤษ แต่ภาษาอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่เหมือนกัน เช่น ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาละติน  ซึ่งต้องยอมรับว่าจะให้ลูกเรียนภาษาเดียวต่อไปนั้นไม่ได้แล้ว  อย่างน้อยก็ควรจะเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่สามหากเป็นไปได้

 

  1. สอนให้นักเรียน “ขวนขวายหาความรู้” ด้วยตัวเอง

ให้นักเรียนหมั่นทำการ Research ข้อมูลหมั่นศึกษาหาความรู้ นำเสนอข้อมูลจากการ research เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

 

4 ไม่คิดแทนเด็ก “ให้นักเรียนคิดเอง และคอยให้คำแนะนำ ที่ไม่ใช่การชี้นำ” 

    ปล่อยให้นักเรียนคิดเอง ไม่ทึกทักเอาคำตอบมา จี้ถามในทันที เพราะจะทำให้เด็กไม่สามารถวิเคราะห์เองได้เป็น  

 

5 ให้นักเรียน ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ

   ทางครู และโรงเรียน ต้องพยายามหยิบยื่นเทคโนโลยีให้กับนักเรียนนั้นจะต้องควบคุมได้  เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก และสอนถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วย  เพราะหากปิดกั้นทั้งหมด  อนาคตเด็กก็จะปรับตัวไม่ทันกับการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ 6 อาชีพปัจจุบันจะหายไป หมั่นให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพใหม่ๆ

    อย่าเพิ่งกำหนดวางเส้นทางอาชีพให้กับนักเรียน ให้เน้นการเปิดกว้างทางความคิด ปรับเปลี่ยนและทำความรู้จักอาชีพใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ ด้วยประยุกต์เอาความสามารถมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังจะมาด้วย และมองหาความมั่นคงที่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบไป โดยไม่ยึดกับอาชีพเดิมๆ ที่เคยมีอยู่ในอดีต

 

7 ให้นักเรียนหาความรู้ จากวิชาที่ไม่ได้สอนในโรงเรียน

       ด้วยความที่โลกเปิดกว้างมากขึ้นอย่างปัจจุบันนี้  ตำราหลักในวิชาเรียนอาจจะตามสมัยโลกไม่ทันแล้ว  และมีอีกหลากหลายสิ่งที่ต้องไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  เช่น  ทักษะการเข้าสังคม  ทักษะการหารายได้  ทักษะการเจรจาต่อรอง  ซึ่งเด็กที่กำลังเข้าสู่ระบบงานในปัจจุบันได้หารายได้เป็นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีแล้วด้วยซ้ำ

 

8 “ติดตามข่าวสาร” ของเพื่อนบ้าน และเหตุการณ์รอบโลก

        งานในอนาคตจะไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว  การส่งแรงงานที่มีความรู้ความสามารถไปประเทศเพื่อนบ้านนี้อาจทำให้ตัวนักเรียนสามารถมีฐานะรายได้สูงมากขึ้น ซึ่งคุณครูและโรงเรียนจำเป็นต้องสอนให้เขาติดตามข่าวสารของประเทศรอบๆ โลก เพื่อรับรู้เข้าใจปัญหาและมองถึงอนาคตได้

 

  1. แนะนำนักเรียนให้เรียนรู้ระบบธุรกิจ

        อาจไม่ใช่ธุรกิจที่หนักหรือลึกมากนัก แต่การที่คุณครูแนะนำหรือให้นักเรียนเริ่มต้นเข้าใจระบบธุรกิจตั้งแต่เล็กๆ จะมีทักษะการค้าขาย  หารายได้เป็นพื้นฐานด้วย

 

10.ให้นักเรียนรู้จักเก็บออมและลงทุน