12 เครื่องมือช่วยสอน หรือโปรแกรม ที่คุณครูใช้ช่วยจัดการเรียนการสอน

เครื่องมือช่วยสอน

ต้องยอมรับว่ายุคการเรียนออนไลน์ เครื่องมือช่วยสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ โปรแกรม แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มการเรียน เข้ามามีบทบาทส่งเสริมช่วยเหลือครู เด็กนักเรียน และโรงเรียนเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม12 เครื่องมือช่วยสอน หรือโปรแกรม ที่คุณครูใช้ช่วยจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและสอดคล้องกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น

12 เครื่องมือช่วยสอน ที่คุณครูสามารถนำไปใช้สอนออนไลน์

1. Recap
https://letsrecap.com/queue/
พื้นที่ออนไลน์เพื่อการอภิปราย ถามตอบกับผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

2. Kahoot
-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
-ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก
-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

3. Plicker
-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
-ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการหมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

4. Voxer
http://www.voxer.com/
โปรแกรมสำหรับใช้สนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม

5.แอปพลิเคชั่น Learnneo แอปช่วยเรียน แอปช่วยสอน
-แอปพลิเคชั่น Learnneo เป็นแอปช่วยเรียนช่วยเรียนช่วยสอน ที่ครอบคลุมระดับชั้น ป.5 – ป.6, ม.1 – ม.3 และ ม.4
-เป็น App ตัวช่วยในการสรุปเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็น ให้เข้าใจในบทเรียนและสามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อหากระชับ

6. Visme
https://www.visme.co/
โปรแกรมสร้างงานนำเสนอผลงาน เปลี่ยนจากข้อมูลเป็นภาพให้สวยงาม

7. Nearpod
https://nearpod.com/
โปรแกรมสร้างและดาวน์โหลดสื่อนำเสนอ แชร์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และกระบวนการวัดและประเมินผลกับผู้เรียน

8. Quizizz
https://quizizz.com/
โปรแกรมสร้าง quiz สำหรับทดสอบผู้เรียนแบบง่ายๆ สามารถทำ report หลังทดสอบผู้เรียนออกมาได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

9.Edmodo
-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook

10.Storyboard That
http://www.storyboardthat.com/
โปรแกรมสร้าง storyboard เป็นแนว comics เหมาะกับการเขียนบทเนื้อเรื่องต่างๆ

11. Schoology
-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook

12. Canva
-ตกแต่งภาพได้อย่างสวยงาม
-สร้างสื่อ Infographic
-สร้างชิ้นงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
-ส่งเสริมทักษะการออกแบบ