3 รูปแบบห้องเรียน Blended Learning ห้องเรียนเราเหมาะกับการเรียนแบบไหน?

รูปแบบห้องเรียน Blended Learning

การเรียน Blended Learning รูปแบบไหนเหมาะกับห้องเรียนของคุณครูและนักเรียนในห้องมากที่สุด โดยรูปแบบการเรียน Blended Learning ที่คนรู้จักกันมีหลายแบบ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามรูปแบบยอดนิยมมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

รูปแบบห้องเรียน Blended Learning

Station Rotation Model ห้องเรียนหมุนเวียน
ในการเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้หลายแบบ และให้นักเรียนเวียนเรียนผ่านการเรียนหลายรูปแบบตามตารางที่กำหนด เช่น คาบหนึ่งเรียนกับคอมพิวเตอร์ คาบต่อไปเรียนกับคุณครู ส่วนอีกคาบเรียนเป็นเกมการเรียนรู้ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ โดยจะแบ่งกลุ่มหรือเวียนทั้งห้องเรียนก็ได้

รูปแบบห้องเรียน Blended Learning

Flipped Classroom Model ห้องเรียนกลับด้าน
เปิดโอกาสให้นักเรียนนำการเรียนผ่านการหาข้อมูลและทำรายงานโดยครูมีหน้าที่เพียงแค่กำหนดหัวข้อ หรือเตรียมข้อมูลให้นักเรียนล่วงหน้า ส่วนนักเรียนจะเป็นผู้นำผลการค้นหาหรือสิ่งที่เรียน มานำเสนอและพูดคุยในห้องเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

รูปแบบห้องเรียน Blended Learning

Flex Model ห้องเรียนยืดหยุ่น
นักเรียนได้เรียนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ ใช้การเรียนรู้ออนไลน์เป็นหลัก โดยทั้งเวลาและลักษณะการเรียนยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสมและสะดวก โดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยชี้แนะ

รูปแบบห้องเรียน Blended Learning

💥พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ด้วยระบบ LearnEducation แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์คุณภาพช่วยเพิ่มอิสระและความยืดหยุ่นในการเรียน ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้


💥 สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd


หรือโทร 02-251-4569

#LearnEducation #LearningSolutionfoAll #Onlinelearning #เรียนออนไลน์